Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Oksbøl.

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19:30
i Cafe Aalholt, Sportspark Blåvandshuk, Strandvejen 2, 6840 Oksbøl.

Program:
Kl. 19:30 Spændende oplæg fra DGI med temaet “Fremtidens foreninger”
Kl. 20:00 Efterfølgende generalforsamling

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling:

1. Valg
     a. ordstyrer
     b. skriftfører
     c. stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabet fremlægges i revideret stand

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse
     a. bestyrelsesmedlem – Kristina ønsker ikke genvalg
     b. 1. suppleant
     c. 2. suppleant

6. Valg af revisorer
     a. 1. revisor
     b. 2. revisor
     c. revisor suppleant

7. Eventuelt

Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (28. januar 2020), tilsendes på gymoksboel@outlook.dk

Bestyrelsen har forslag til ændringer af vedtægter som fremlægges på generalforsamlingen.

Der vil på generalforsamlingen blive serveret kaffe, kage, øl & vand.

Vi ser frem til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Gymnastikforeningen Oksbøl