Ordinær generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Oksbøl.

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19:00
i Caféen, Sportspark Blåvandshuk, Strandvejen 2, 6840 Oksbøl.

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling:

1.  Valg af:
     a.  ordstyrer. (dirigent)
     b.  skriftfører. (referent)
     c.  stemmetællere.

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Regnskabet fremlægges i revideret stand

4.  Indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.  Valg af suppleanter

7.  Valg af revisorer og 1 suppleant                                                          

8. Eventuelt

Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (7. juni 2021), tilsendes på gymoksboel@outlook.dk

NB. der er på nuværende tidspunkt krav om fremvisning af gyldig Coronapas for deltagelse ved generalforsamling. Ligeledes skal der bruges mundbind / visir, når deltagerne ikke sidder ned.
Af hensyn til Corona-venlig opstilling af borde og stole vil bestyrelsen gerne have en ide om, hvor mange der vi bliver. Send os gerne en besked på gymoksboel@outlook.dk hvis du kommer (ikke et krav).

PS. Der er brug for nye medlemmer i bestyrelsen.

Vi ser frem til at se rigtig mange fremmødte ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Gymnastikforeningen Oksbøl