Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling 2024

Tirsdag den 23/4-24 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter.

Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (15/4-24). Sendes til gymsekoksboel@outlook.dk